четверг, 28 октября 2010 г.

10 КЛАС

УКРАЇНСЬКА МОВА
І варіант
І. Побудуй роздум у публіцистичному стилі (обсяг - 0,5 - 1 стор.), ствердивши або спростувавши одну з таких тез:
  • Щастя людини – десь між свободою й дисципліною.
  • Книжки – найбільш довговічні плоди роботи людського духу.
  • Формула успіху полягає  у  вмінні спілкуватися з людьми.                                    3 б.

ІІ. Виконай тестові завдання.
Завдання 1–6 мають п’ять  варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.  Вибери правильну відповідь і  познач  її

1. Познач рядок, у всіх словах якого спрощення відбивається на письмі:
А правозахис..ник, совіс..ний, перехрест..ний, щас..ливий                                                                                                    
Б буревіс..ник, компос..ний, зліс..ний, улес..ливий
В  чес..ноти, безхитріс..ний, шіс..надцятий, прос..лався
Г корис..ний, контрас..ний, мас..ниця, пристрас..ний
Д  безшелес..ний, капус..ник, кіс..лявий, боліс..ний
2. Познач рядок, у якому м’який знак НЕ пишеться в усіх словах
А  міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;
Б  Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;
В  безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю;
Г  ін..ший, жен..шень, спіл..чанський;
Д  кин..мо, ріж..мо, насип..мо.

3. Познач рядок, у якому всі слова пишуть із апострофом:
А В..ячеслав, Валер.н, Лук..н, Св..ятослав
Б Мар..яненко, Крип..якевич, Григор..єв, Багр..яний
В варшав..янин, з..ятрений, з..ябровий, пів..яблука
Г сузір..я, кав..ярня, під..юджувати, гніздов..я
Д різнотрав..я, медв..яний, надвечір..я, крем..яний

4. Познач рядок, у якому всі слова пишуть разом:
А хто/сь, де/що,  не/мов/би, аби/комуБ аби/до/кого, авже/ж , котрого/сь, де/ким
В де/що, куди/сь, ні/перед/ким, не/аби/який
Г з/під, ні/куди, начеб/то, котрого/сь
Д ні/хто, де/кому, будь/коли, ні/як

5. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущені)
А  Із сивої давнини існували на землі чотири доброчесності а саме мудрість правосуддя стійкість вірність.
Б  Є місцевості веселі радісні є похмурі тривожні й недобрі місця.
В  Летиш і милуєшся всім і сріблястою нехворощю і ворохами золотими на токах.
Г  Скрізь на вершечку стрілецької гори на пагорбах і видолинках панувала тиша.
Д  Земля і місяць вишні і тополі і тиша в тиші і тумани в полі усе в чеканні.
6. Познач речення, у якому допущена граматична помилка
А  Коли світило яскраве сонце, я вийшов з дому.
Б  Яскраве сонце засліпило мене, коли я виходив з дому.
В  Виходячи з дому, я мружився від яскравого сонця.
Г  Коли я виходив з дому, мене засліпило яскраве сонце.
Д  Виходячи з дому, мене засліпило яскраве сонце.
0,5 б. за кожну правильну відповідь

Завдання 7-8 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей ДВІ АБО БІЛЬШЕ. Вибери всі правильні відповіді й познач їх.


7  Познач речення з однорідними присудками (розділові знаки пропущено):
А  Йде дощ крізь пасма сонячні рідкі то припускає то відпочиває (О.Слоньовська).
Б  Дихнуло з півночі і півдня, заходу і сходу (П.Тичина).
В  І на землі колись а не під нею шукав свій сад пісень Сковорода (Г.Коваль).
Г  Любов і ласка ненависть і гнів спалахують в рядках (В.Симоненко).
Д  Любов  то світло а не хаща (А.Кацнельсон).

8. Познач речення, ускладнені поширеним звертанням (розділові знаки знято):
А  Вставай народе в єдину лаву вставай творити свою державу. (Д.Павличко.)
Б  Гуркочи у долю мою світе хвилями  прадавнього Дніпра (В.Симоненко).
В Я люблю тебе ніжно пропахле любистком і хлібом село (Д.Луценко).
Г  Де ви хато глиняна долівко дерев’яний сволок угорі? (Є.Гуцало).Д  Перепілко з крилом перебитим я біль твій забрати собі не зумів (Б.Остапенко).
1б. за кожну правильну відповідь

Завдання 9 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в таблицю.

Ви тут, щоб дізнатися про роботу РМО вчителів-мовників Запорізького району

06.10.2010р. пройде ІІ етап олімпіади з української мови.
Місце проведення: Балабинська гімназія "Престиж"
Час: 9.00 -13.00